Lær om affald som energikilde på Vestforbrænding (6.-9. klasse)

På Vestforbrænding tilbydes forløbet Powerlab, hvor 6.-9. klasse får indblik i, hvorfor vi sorterer affald – og hvordan det affald, som ikke kan genbruges eller genanvendes, kan bruges til at producere el og varme. I spillet om den bæredygtige by kigger eleverne på udviklingen i affaldssortering i fra 1983 frem til 2022, hvor man før kun sorterede glas og papir til lovkrav om at sortere minimum 50% af al husstandsaffald i 2022.

Forløbet finder sted i et autentisk, eksternt læringsmiljø i Vestforbrændings formidlingslokaler. Emnet går godt i tråd med flere Fællesfaglige Fokusområder og kan f.eks. inddrages i natur/teknologi, fysik/kemi, geografi og biologi. 9. klasse-elever har mulighed for at udarbejde rapporter i forbindelse med forløbet, som de kan bruge i deres tværfaglige naturfagseksamen.

På fanebladet Find Besøgssteder kan du se de besøgsmuligheder, der er i din kommune.