Sådan arbejder ENERGI & VAND med bæredygtighed

ENERGI & VAND underviser børn og unge (0.-9. klasse) i bæredygtighedsbegrebet i forsyningen. En bæredygtig forsyning er afgørende i at nå FN’s Verdensmål frem mod 2030.

 

Hvornår er noget bæredygtigt?

Bæredygtighed er helt central i ENERGI & VANDs formidlingsarbejde. Det er vigtigt, at børn og unge for en forståelse af, hvor komplekst bæredygtighed er. Kompleksiteten består i at tage bæredygtighedens tre dimensioner i betragtning: Det sociale, det økonomiske og det miljømæssige – der skal altså være balance mellem økonomisk og social vækst, mens der tages hensyn til miljøet. Eleverne skal forstå, hvordan de inddrager disse tre dimensioner, når de analyserer, om et projekt er bæredygtigt. Samtidig handler begrebet også om, hvordan vi opretholder muligheden, for at fremtidige generationer kan føre det gode liv på lige fod med vores nutidige levevilkår.

Bæredygtig forsyning – to forløb på ENERGI & VAND

ENERGI & VAND fortæller de besøgende om, hvordan vand- og energisektoren arbejder med bæredygtighed gennem følgende forløb:

Energiens vej – bæredygtig forsyning

⇒ Eleverne lærer om forskellige energikilder (fossile og vedvarende), forskellige energikilder og -teknologier, forsyningen af elektricitet og varme i Hovedstadsområdet, energiforsyningens CO2-aftryk, og hvordan det kan reduceres. Hvordan varierer energiforbruget i forskellige lande verden over? Må de lande, som historisk har haft et lavt energiforbrug, lade deres forbrug stige ubegrænset i takt med udviklingen? Eleverne kommer blandt andet også til at beskæftige sig med udfordringen ved at basere energiforsyningen på vedvarende energikilder alene.

Vandets vej – bæredygtig forsyning

⇒ Eleverne arbejder med, hvordan vandet bevæger sig gennem samfundet – fra grundvand over indvinding til rensning efter forbrug. Undervejs besvares følgende spørgsmål blandt andet: Hvordan dannes grundvand? Hvordan påvirker forurening tilgængeligheden af rent grundvand? Hvordan påvirker forskellige adfærdsvalg (tøj- og fødevareproduktion) dit vandforbrug? Hvordan har vandforbruget i DK udviklet sig over tid? Desuden afholdes en debat, hvor eleverne skal repræsentere forskellige aktører (f.eks. landmanden, den almindelige borger, naturvejlederen) og deres holdning til vandindvinding og -forbrug.

Verdensmål og bæredygtig forsyning

En bæredygtig forsyningssektor er afgørende for opnåelsen af FN’s Verdensmål frem mod 2030. Vandforsyningen har stor indflydelse på opnåelsen af mål 6 og 11, mens energiforsyningen særligt påvirker 7, 11 og 13. Ønsker du som lærer at undervise dine elever i verdensmålsrelaterede emner, kan ENERGI & VANDs forløb og bæredygtig forsyning indgå som et meningsfyldt input.