Lær om Bæredygtig Energiforsyning på Amager Bakke (7.-9. klasse)

ARCs nye læringscenter er placeret på 10. sal på Amager Bakke. Med udsigt over København kan skoleklasser fra København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør Kommuner bliver undervist i Bæredygtig Energiforsyning i splinternye undervisningsfaciliteter.

Bæredygtig Energiforsyning henvender sig til 7.-9. klasse, og forløbet kan bookes på ARCs hjemmeside. Her får eleverne mulighed for at lære om affaldshåndtering, strømproduktion og fjernvarmeproduktion. Undervisningen har til formål at give eleverne indblik i de forskellige aspekter af energiproduktion og bæredygtighed. Der tages fat i nogle af de mere komplekse spørgsmål, der blandt andet handler om, hvordan de selv kan handle mere bæredygtigt i deres hverdag.

Eleverne får både mulighed for at komme ind på anlægget og opleve den imponerende teknik med egne øjne, og der er også sat god tid af til, at eleverne selv kan gå på opdagelse i vores læringskuber. I læringskuberne skal eleverne løse forskellige opgaver, der opfordrer til samarbejde og bevægelse. Opgaverne kommer blandt andet omkring emnerne: Affaldets rejse og indhold, forskellige typer energiproduktion, forskellige typer energikilder, strømforbrug, turbine og generator, hertz og frekvens, forbrænding.

Undervisningen er forankret i FN’s Verdensmål, hvor vi direkte tager udgangspunkt i verdensmål nr. 7, 9, 11, 12, 13 og 17.