Verdensmål 11 og 13: Klimatilpasning på ENERGI & VAND

ENERGI & VAND underviser i klimatilpasning i et aktivt læringsmiljø. Eleverne bliver rustet med viden om klimaforandringer og forskellige klimatilpasningstiltag i den bæredygtige by. Klimatilpasning har direkte indflydelse på verdensmålene 11 og 13.

ENERGI & VAND tilbyder et sjovt og aktivt læringsmiljø, hvor eleverne kan lære om klimatilpasning på teoretisk og praktisk plan. Eleverne bliver præsenteret for konkrete problemstillinger og måder at løse dem på. De får indblik i, hvordan klimatilpasning kan bidrage positivt til livskvaliteten for byens borgere.

Verdensmål og klimatilpasning

  

Klimatilpasning er én måde, hvorpå der arbejdes med opnåelsen af FN’s verdensmål i Danmark. Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund opfordrer til, at bæredygtig udvikling skal være et mål, når der bygges og udvikles i byen. Antallet af mennesker, som påvirkes af naturkatastrofer skal reduceres betydeligt, mens miljøpåvirkningen fra byerne skal reduceres. Verdensmål 13 om at begrænse klimaforandringerne og øge modstandskraften mod de forandringer, som kommer. Det inkluderer blandt andet at undgå oversvømmelser ved skybrud – et fokus som er helt central i Hovedstadsområdet, hvor skybrud bliver mere almindelige og mere alvorlige med klimaforandringerne.

Klimatilpasning er et emne på ENERGI & VANDs forløb Din klimatilpassede by (5.-6. klasse) og Klimatilpasning i byen (7.-10- klasse). Disse og mangle flere kan bookes her.