Verdensmål 9

Vi skal bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation i hele verden.

Vores samfund skal løbe rundt på en smartere og mere bæredygtig måde, hvor ressourcerne bruges mere effektivt og med mindre miljøbelastning. Helt basalt for samfundet er håndteringen af vand, spildevand, stofkredsløb og energien – som er omdrejningspunktet for forsyningen. Et delmål under Verdensmål 9 siger, at industrier og infrastruktur skal opgraderes til at være mere bæredygtige, bl.a. gennem grønne teknologier. Og her gør alle vores forsyninger en indsats.

ARC vil for eksempel være demolab for Carbon Capture and Storage (CCS), hvor kulstof opsamles og lagres i stedet for at blive udledt til atmosfæren. De understøtter på den måde den innovative indsats for at finde mindske det globale CO2-aftryk.

HOFOR udvikler klimatilpasningsløsninger for at imødegå fremtidens klimaforandringer. For eksempel undersøger de, hvordan man kan benytte regnvand som en ressource til tørre tider, mens regnvandet skal ledes væk fra kloakker og sårbare områder under skybrud.

Vestforbrænding anvender robotter til at sortere skrald – en teknologi, som Vestforbrænding har benyttet sig af i nogle år efterhånden. Målet er, at robotterne skal gavne hele branchen. Robotterne kan bidrage til, at der genanvendes en større andel af affaldet fra forbrugere og virksomheder.

På forsyningernes hjemmesider, kan du læse mere om, hvordan de arbejder med Verdensmål 9.