Verdensmål 7

Alle skal have adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

Verdensmål 7 er relevant for alle Forsyningen i Skolens partnere, fordi de alle producerer energi. Derfor udbyder de alle sammen forløb, som berører dette Verdensmål.

Vi bruger energi til en stor del af de ting, vi foretager os i vores hverdag. Lige fra at opvarme vores huse, til at lave mad og så vi kan tænde lyset. En del af dette mål er at omstille vores energiproduktion fra fossil til vedvarende energi – et gennemgående tema hos vores partnere.

ARC er et mere bæredygtigt alternativ til lossepladsen, når de brænder det ikke-genanvendelige affald af på deres forbrændingsanlæg Amager Bakke. De arbejder for mere genanvendelse for at mindske andelen af fossilt kulstof, der brændes af i anlægget. Fossilt kulstof i affald kommer blandt andet fra plastik.

BIOFOS renser spildevandet for 1,2 millioner indbyggere og flere hundrede virksomheder i Hovedstadsområdet. Det, de renser ud af spildevandet, bruger de til at producere klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme.

HOFOR producerer fjernvarme og strøm til 1 million borgere i Hovedstadsområdet. Denne produktion sker på kraftvarmeværker og affaldsforbrændingsanlæg, hvor fjernvarme og strøm produceres side om side, så kraftvarmefordelen kan udnyttes – dvs. at HOFOR benytter overskudsvarmen fra elproduktionen til at lave fjernvarme. Det er blot en meget lille del af HOFORs energiproduktion, som er baseret på fossile brændsler. HOFOR har bygget BIO4 – en tilbygning til Amagerværket – hvor der skal fyres med biomasse i stedet for kul som før i tiden. Derudover kommer en lille del af fjernvarmeproduktionen fra anlæg baseret på solvarme og geotermi.

Vestforbrænding udgør, ligesom ARC, også et mere bæredygtigt alternativ til lossepladsen med deres afbrændingsanlæg. Også her er de store andele af affaldet, der bliver genanvendt, med til at spare miljøet for store mængder CO2.

På forsyningernes hjemmesider, kan du læse mere om, hvordan de arbejder med Verdensmål 7.