Verdensmål 11

Byer, lokalsamfund og bosættelser skal være inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

Alle Forsyningen i Skolens partnere arbejder med at skabe mere bæredygtige byer og bidrager på den måde til Verdensmål 11.

Over hele verden strømmer folk til byerne for at bosætte sig. Når så mange mennesker skal bo tæt, kræver det planlægning for at få dagligdagen til at fungere. Forsyningen skal være sikker og bæredygtig – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Byernes miljøpåvirkning skal reduceres og modstandskraften i forbindelse med voldsomt vejr skal øges. Alle Forsyningen i Skolens partnere bidrager på en eller anden måde til Verdensmål 11.

ARC står for at forvalte affaldets ressourcer i sine ejerkommuner. De arbejder for at genanvende mere igennem affaldssortering i hjemmene, på genbrugspladserne og ved at genanvende affaldsprodukterne fra affaldsafbrændingen. ARC renser røgen, de sender ud af skorstenen på Amager Bakke efter affaldsafbrændingen. Det betyder, at røgen i sidste ende kun består af vanddamp og CO2. Begge dele er naturligt til stede i luften, og det forringer derfor ikke luftkvaliteten.

BIOFOS renser spildevandet for 1,2 millioner borgere i Hovedstadsområdet. Ressourcerne, som renses ud af spildevandet, udnyttes til at producere klimavenlig energi. Sammen med HOFOR er BIOFOS med til at sikre, at vandet i havnene og de bynære strande i København er rent nok til at bade i. Det gør de ved at forhindre regn- og spildevand i at blive udledt til havne og strande, når kloakkerne bliver fyldt.

HOFOR laver klimatilpasning i Hovedstadsområdet for at gøre byen mere modstandsdygtig, når der kommer skybrud. Klimatilpasningsløsningerne tænkes ind i byens liv, så det skaber bedre byrum for indbyggerne. Et eksempel er netop det rene badevand som nævnt ovenfor.

Vestforbrænding har ligesom ARC til opgave at forvalte affaldets ressourcer i sine 19 ejerkommuner. De arbejder også her for at genanvende mere af affaldet. Restprodukterne fra affaldsforbrændingen indeholder metaller, som kan udvindes og bruges – et tiltag, som Vestforbrænding arbejder på at udvikle.

På forsyningernes hjemmesider, kan du læse mere om, hvordan de arbejder med Verdensmål 11.