ARC arbejder for mere genbrug og genanvendelse

ARC arbejder hver dag for, at deres kunder skal blive bedre til at sortere deres affald. Affaldssortering er derfor også et tema i ARCs formidlingsarbejde.

ARCs forbrændingsanlæg producerer energi og fjernvarme til sine kunder ved at brænde det affald, som ikke kan genbruges eller genanvendes. Det er kun det affald, som er lavest i affaldshierarkiet (se nedenfor), der brændes for at producere strøm og varme. Samtidig har ARC mange initiativer igang, som skal forbedre mulighederne for genbrug og genanvendelse. 88% af det affald, som afleveres på ARCs genbrugspladser genanvendes, og 8% brændes af og bruges til at lave energi.

Den energi, som ARC producerer, tager hensyn til, hvor meget energi ARCs ejerkommuner modtager fra vedvarende energikilder. Når der er masser af vindenergi, laver ARC kun varmeenergi, og når der er vindstille, producerer ARC både strøm og varme. Det er smart, fordi ARC på den måde bidrager til en bæredygtig energiforsyning.

På din lokale genbrugsplads udbyder ARC forløbet om Zigga fra år 2603 målrettet 0.-6. klasse. Sammen med Zigga skal eleverne forsøge at få styr på materialekendskab og sortering – der er nemlig noget, der er gået helt galt i fremtiden. Eleverne medbringer selv 2-3 stykker genanvendeligt affald hjemmefra, som undervisningen tager udgangspunkt i.

ARC bidrager gennem deres affaldssortering og indsats for genbrug/-anvendelse særligt til to Verdensmål: Affaldshåndtering og -sortering er helt centralt for Verdensmål 11 om bæredygtige byer og lokalsamfund. Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion inkluderer desuden et delmål om, at affaldsmængden skal reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

Affald er guld! – Eller det kan det i hvert fald være

Store dele af det affald, som produceres i Danmark kan genbruges i den form, det har, hvis det lige bliver gjort rent, repareret eller sat i stand. Det er for eksempel tilfældet med flasker, som bare skal rengøres og måske have en ny kapsel eller et nyt låg for igen at kunne sælges med indhold i supermarkedet. Genbrug er øverst i affaldshierarkiet, fordi der skal bruges mindst ressourcer til at få gavn af produktet.

Andre dele af affaldet kan genanvendes. Det sker, når produkterne eller dele af dem for eksempel kan smeltes om og så bruges igen i den samme eller en ny form. Det er tilfældet med store mængder plastik. Flasker og glas kan også tit smeltes om og bruges til at producere nye glasprodukter. Genanvendelse er lige under genbrug i affaldshierarkiet. Der skal bruges nogle flere ressourcer til at lave denne type affald til brugbare produkter, men det er bedre end at skulle bruge helt nye materialer.

Når affald kan bruges til at erstatte andre materialer, kaldes det anden nyttiggørelse af affald. Det er dette trin i affaldshierarkiet, man benytter sig af på ARCs forbrændingsanlæg. Det kan for eksempel være, at affaldet brændes af, og så kan det, der er tilbage efter afbrænding, bruges til at konstruere veje.

Kun bortskaffelse ligger under nyttiggørelse af affald og er altså lavest i affaldshierarkiet. Bortskaffelse af affald gælder f.eks., når affaldet ikke kan energiudnyttes. Affaldet skal enten deponeres på en losseplads eller brændes af, uden at vi får energi ud af det.