HOFOR skaber bæredygtige byer!

Flere og flere flytter ind til byerne, klimaet er i forandring, og ekstreme regnhændelser bliver mere almindeligt. HOFOR arbejder for at skabe holdbare og bæredygtige løsninger i deres forsyning af gas, varme, elektricitet og vand til borgerne i Hovedstadsområdet.

HOFOR er et multiforsyningsselskab. Det vil sige, at HOFOR forsyner sin 1 million kunder med både bygas, fjernvarme, fjernkøling og drikkevand, og desuden står de også for regn- og spildevandshåndteringen. Derfor arbejder HOFOR både over jorden, under jorden og på tværs af kommunegrænser.

Hvordan bliver HOFOR bæredygtig?

HOFOR har adskillige projekter, som driver udviklingen deres forsyning i en bæredygtig retning: Vindenergi er ét middel mod en mere bæredygtig forsyning. Bæredygtig biomasse er en anden vedvarende energikilde, som HOFOR i høj grad satser på med ombygningen af Amagerværket. Efter ombygningen kan værket fyres med biomasse i stedet for kul, så HOFOR på den måde bidrager til en væsentlig nedsættelse af energiforsyningens CO2-aftryk. Ombygningen af amagerværket er nødvendig, hvis Københavns Kommune skal nå sit mål om at blive CO2-neutral i 2025.

HOFOR har også til opgave at klimasikre sine ejerkommuner ved at lave klimatilpasning, så byerne får bedre modstandskraft mod fremtidens klimaforandringer. Skybrud er allerede et problem – og i fremtiden bliver det endnu større. Klimasikring er et vigtigt skridt mod bæredygtige byer.

Med sin indsats for at skabe bæredygtige byer bidrager HOFOR til opfyldelsen af FN’s verdensmål frem mod 2030. Særligt fire af målene knytter sig til en bæredygtig vand- og energiforsyning, samt regn- og spildevandshåndtering.

      

HOFORs formidlingstjeneste

ENERGI & VAND er et samarbejde mellem HOFOR og Københavns Kommune, hvor der tilbydes undervisningsforløb til folkeskoleklasser inden for temaerne energi- og vandforsyning – altid set i et bæredygtighedsperspektiv. Ved hjælp af fanen Find besøgssteder her på siden, kan du finde ud, hvilke forløb ENERGI & VAND udbyder.