Verdensmål 13

Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Alle Forsyningen i Skolens partnere har som mål at nedsætte deres CO2-aftryk og på den måde bidrage til bekæmpelsen af klimaforandringer.

Dette Verdensmål handler både om at gøre en indsats for at bremse klimaforandringerne, mens det også er nødvendigt at øge vores modstandskraft mod de forandringer, som ikke kan undgås. Forsyningernes ejerkommuner har ofte mål om at nedsætte deres CO2-aftryk betragteligt. Forsyningerne gør derfor en stor indsats for at bidrage til de mål. F.eks. har Københavns Kommune et mål om at blive CO2-neutral i 2025. Klimatilpasning er et vigtigt hjælpemiddel i at øge kommunernes modstandskraft mod klimaforandringer.

ARC arbejder på at blive CO2-neutral. Det gør de bl.a. ved at mindske andelen af plastik i det affald, som brændes af på Amager Bakke. Plastikken indeholder en andel fossil CO2, som bliver udledt til atmosfæren ved afbrænding. Derfor skal en større mængde plastik genanvendes. Samtidig arbejder de på at kunne indfange den CO2, som kommer fra røgen på Amager Bakke, ved hjælp af teknologien Carbon Capture and Storage (CCS), hvor kulstof opfanges og lagres i stedet for at blive udledt til atmosfæren.

BIOFOS har reduceret CO2-aftryk med mere end 90% siden 2013, og de nærmer sig derfor ambitionen om at blive CO2-neutral. Det er især sket ved, at de producerer en større mængde energi, end de forbruger.

HOFOR arbejder på at mindske sin energiproduktion baseret på fossile energikilder og øge produktionen baseret på vedvarende energi, især vind og biomasse. De har f.eks. bygget BIO4, som skal fyres med 100% biomasse.

Vestforbrænding udleder mindre CO2 i energiproduktionen gennem affaldsafbrænding, end hvad der ville blive udledt, hvis der i stedet blev anvendt naturgas til produktionen.

På forsyningernes hjemmesider, kan du læse mere om, hvordan de arbejder med Verdensmål 13.