Folkeskole, pædagogik og verdensmål – i forsyningen

God uddannelse til alle udgør Verdensmål nummer 4, og delmål 4.7 herunder siger, at i 2030 skal alle elever og studerende opnå den viden og de evner, de behøver for at understøtte den bæredygtige udvikling. Verdensmål 4 er specielt, fordi det har indflydelse på opfyldelsen af de øvrige 16 mål. Uddannelse er en kraftfuld motor for bæredygtig udvikling. Derfor er børn og unges forståelse for, hvordan forsyningen har betydning for og bidrager til FN’s verdensmål central for, at de kan være med til at understøtte forsyningens arbejde mod at blive bæredygtig.

 

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) er ikke noget nyt koncept. Det var derimod et begreb, som blev lanceret af UNESCO (FN’s organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab) tilbage i 1992. UBU lægger vægt på, at de tre dimensioner for bæredygtighed (social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed) alle inddrages i vurderingen af, om et tiltag er bæredygtigt.

Forsyningen i Skolen understøtter Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)
Forsyningen i Skolens partnere anvender til daglig UBU i deres formidling af forsyningernes arbejde. Astra, det nationale naturfagscenter i Danmark, har udpeget en række anbefalinger for, hvordan man laver god undervisning i bæredygtig udvikling. Forsyningen i Skolen rammet plet i forhold til en række af disse anbefalinger. Astra anbefaler, at undervisning i bæredygtig udvikling inddrager andre læringsmiljøer end klasseværelset, fordi det bringer liv og kontekst til de problemstillinger om bæredygtighed, som eleverne arbejder med derhjemme. Ved at besøge en forsyningsvirksomhed kan eleverne blive præsenteret for problemstillinger fra virkelighedens verden, som ofte viser sig at være lidt mere komplicerede end ved første øjekast. Problemstillingerne gør eleverne klogere på, hvordan problemer ofte er komplekse og wicked, fordi der må tages mange hensyn til bl.a. teknologiske muligheder, økonomi, miljø og lovgivning samtidig med at borgerne fortsat skal serviceres på samme høje niveau som tidligere.

Forsyningen i Skolen sætter fokus på forsyningens
store betydning for at nå FNs verdensmål.

Skalaforståelse er vigtig for Forsyningen i Skolen
Helt fundamentalt for elevernes forståelse af bæredygtig udvikling er, at de er i stand til at forstå, hvilken skala forskellige problemer har. Skalaforståelse er afgørende, hvis eleverne skal opnå en forståelse af, hvordan deres valg påvirker bæredygtighed. Ikke alle valg har lige stor betydning – og hvilke valg er det så, der rigtigt betyder noget i opnåelsen af et bæredygtigt samfund og dermed FNs verdensmål. Forsyningen i Skolen sætter fokus på forsyningens store betydning for at nå FNs verdensmål.

Energiproduktionens betydning for det globale CO2-udslip er et godt eksempel på skalaforståelse. I 2014 kom næsten 50% af det globale CO2-udslip fra produktion af elektricitet og varme, og energisektoren har derfor enorm betydning for opfyldelsen af en række verdensmål frem mod 2030. En bæredygtig energisektor på verdensplan er helt central for at reducere klimaforandringerne. På mere lokalt plan kan man se på KBH2025 Klimaplanen, som beskriver Københavns Kommunes ambition om at være CO2-neutral i 2025. Også i København er energiproduktionen den største kilde til CO2-udledning, og en omstilling til grøn energi skal stå for hele 80% af CO2-reduktionen frem mod 2025.