BIOFOS FORENER VANDMILJØ OG GRØN CIRKULÆR ØKONOMI

Hos BIOFOS er spildevand ikke spildt, men indeholder mange vigtige ressourcer som skal recirkuleres til gavn for en bæredygtig udvikling. BIOFOS renser spildevandet fra 15 kommuner i Hovedstadsområdet. Det rensede spildevand ledes retur til vandmiljøet og ressourcerne udnyttes til blandt andet til at skabe grønt overskud på vores energibalance i form af fjernvarme, el og bio-naturgas som er med til at gøre forsyningsnettet mere bæredygtigt.

BIOFOS modtager og renser dagligt spildevand fra omkring 1,2 millioner indbyggere og virksomheder i Hovedstadsområdet som renses på vore tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Det bliver til mere en 100 millioner kubikmeter vand om året.

Vores mission er simpel, men vi står inde for hvert et ord.

Vi skaber bæredygtigt vandmiljø og udvinder ressourcer til nytte og gavn for dig og din by

I BIOFOS har vi besluttet at arbejdet målrettet og strategisk med de FN Verdensmål, hvor vi kan gøre en forskel.

Med afsæt i mål seks favner vi i alt 7 af FN’s 17 Verdensmål.

KloakLab er BIOFOS’ Skoletjeneste

KloakLabs skoletjenester ligger godt placeret på vore to renseanlæg Avedøre og Damhusåen. Vi lægger vægt på at elevforsøg og læring er tæt forbundet med oplevelsen af hvordan et renseanlæg fungerer. Med andre ord er et besøg i KloakLab en sanselig og læringsrig oplevelse der kan beskrives fra Adrr til AHA. Ved hjælp af fanen Find besøgssteder her på siden, kan du finde ud af, hvilke forløb KloakLab udbyder.