BIOFOS har reduceret sit CO2 aftryk med 80% siden 2013

BIOFOS har reduceret sit CO2-udslip med 80% fra 2013 til 2017. Det har de opnået gennem:

  • BIOFOS har fået et lavere energiforbrug
  • BIOFOS producerer fjernvarme og biogas til forsyningsnettet – den producerede energi kan trækkes fra i regnskabet, fordi denne energiproduktion sparer omverdenen for en tilsvarende mængde CO2.
  • BIOFOS anvender en mindre mængde kemikalier ved spildevandsrensning og slambehandling (kemikalierne kan doseres mere præcist i forhold til behovet)

I forhold til 2013 producerer BIOFOS nu mere energi, end de forbruger. Da den producerede fjernvarme og biogas er CO2-neutral, kan det trækkes fra på CO2-kontoen, og på den måde nærmer BIOFOS sig sit mål om at være CO2-neutral i 2025. Denne indsats stemmer med FN’s Verdensmål nummer 13, fordi BIOFOS mindsker sin forsynings klimabelastning, samtidig med at der produceres grøn og klimavenlig energi som beskrevet i Verdensmål 7.