Sådan bygges et vandværk!

Værket ved Marbjerg ved Roskilde er helt nyt! Det blev bygget i 2013 af HOFOR og skal erstatte det over 80 år gamle Marbjerg Vandværk der ligger ved siden af. Det nye vandværk kan levere mere vand end det gamle, nemlig  4,8 mio. m3 vand om året! Det svarer til 120.000 menneskers vandbehov.

Det nye Værket ved Marbjerg er et regionalt vandværk der forsyner Hovedstadsområdets borgere med drikkevand. I Hovedstadsområdet er det unikt, at man kan drikke vand direkte fra hanen. Endda vand, som hverken er tilsat klor eller andre kemikalier. Vandet hentes op fra dybe grundvandskilder i undergrunden, og langt størstedelen af det vand vi pumper op er så rent, at det kan anvendes til drikkevand uden anden behandling end iltning og filtrering på vandværket.

Det nye vandværk er særligt, fordi det er bygget til at passe ekstra godt på drikkevandet og miljøet. Når drikkevandet renses i vandværket, sker det udelukkende inde i rør og lukkede filtre. Det betyder at vandet først ser dagslys , når det kommer ud af vandhanen hos forbrugeren. Sådan kan man nemlig bedst beskytte mod forurening af drikkevandet.

Når vandet er renset, opbevarer man det i rentvandsbeholdere på vandværket. På Værket ved Marbjerg bruger man stålbeholdere, som noget helt nyt! Det betyder, at man hurtigt kan opdage og reparere en utæthed, så der ikke når at slippe forurening ind til vandet. På det nye vandværk bruger man også pumper og maskiner som tager hensyn til miljøet, og udleder mindst muligt CO2 til atmosfæren.

Book et besøg med din klasse og lær mere om vandværker

På forsyningen i skolen kan du booke et besøg med din klasse, og lære alt om hvad der sker på et vandværk! Klik på FIND BESØGSSTEDER og indtast dit postnummer – så finder du ud af hvilke tilbud der ligger tæt på jer!