ARC vil være CO2-neutral og dermed bidrage til verdensmål 13

ARC arbejder hver dag for, at deres kunder skal blive bedre til at sortere deres affald. Det kan nemlig være med til at hjælpe ARC til at blive CO2-neutral og dermed bidrage til Verdensmål 13.

Amager Ressourcecenter (ARC) producerer energi og fjernvarme til sine kunder ved at brænde det affald, som ikke kan genbruges eller genanvendes. Det er kun det affald, som er lavest i affaldshierarkiet, der brændes for at producere strøm og varme. Samtidig har ARC mange initiativer igang, som skal forbedre mulighederne for genbrug og genanvendelse.

Den energi, som ARC producerer, tager hensyn til, hvor meget energi ARCs ejerkommuner modtager fra vedvarende energikilder. Når der er masser af vindenergi, laver ARC kun varmeenergi, og når der er vindstille, producerer ARC både strøm og varme. Det er smart, fordi ARC på den måde bidrager til og understøtter en bæredygtig energiforsyning.

ARC vil være CO2-neutral. En af metoderne til at nå det mål vil være at opsamle og lagre den CO2, som bliver frigivet fra affaldsforbrændingen ved hjælp af teknikken Carbon Capture and Storage (CCS). CCS er en nødvendig teknik at benytte sig af, hvis den globale temperaturstigning skal holdes på under 1,5 grader C, som er aftalt under Parisaftalen. CCS kan realiseres på mange forskellige måder. Én måde er at fylde CO2-en ned i underjordiske kamre, f.eks. hvor der tidligere har været gas og olie. Hvordan CCS på ARC skal fungere i praksis er endnu ikke fastlagt. Derfor skal ARC fungere som et demolab for CCS-løsninger, hvor man kan arbejde med at teste forskellige CCS-teknologier.

CO2-neutralitet er et ambitiøst mål, som bidrager til Verdensmål 13.